Khi thực hiện phản ứng este hóa 1 mol CH3COOH và 1 mol C2H5OH, lượng este lớn nhất thu được là  mol. Để đạt hiệu suất cực đại là 90% (tính theo axit) khi tiến hành este hóa 1 mol CH3COOH cần số mol C2H5OH là: (biết các phản ứng este hóa thực hiện ở cùng nhiệt độ).

A.

0,342.

B.

2,925.

C.

0,456.

D.

2,412.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

2,925.

- Giả sử xét thể tích hệ phản ứng là 1 lít. Phản ứng:

CH3COOH + C2H5OH  CH3COOC2H5 + H2O

phản ứng = phản ứng = =  (mol).

  còn lại = còn lại = 1 −  =  (mol).

- Vậy tại cân bằng:

[CH3COOH] = [C2H5OH] =  (M)

[CH3COOC2H5] = [H2O] =  (M)

.

- Khi hiệu suất đạt 90%, do tính theo axit  nancol = x > 1.

Nên phản ứng = = phản ứng = 90%.1 = 0,9 (mol).

  = 1 − 0,9 = 0,1 (mol)  = (x − 0,9) mol.

Lúc đó tại cân bằng ta có:  = 4  x = 2,925 (mol).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...