Khi tăng đồng thời cường độ dòng điện trong cả hai dây dẫn song song lên 3 lần thì lực từ tác dụng lên một đơn vị chiều dài của mỗi dây tăng lên

A.

3 lần.

B.

6 lần.

C.

9 lần.

D.

12 lần.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

9 lần.

Ta có: F = 2.10-7  ~ 

Khi mỗi dây dẫn có I tăng lên 3 lần thì F sẽ tăng lên 6 lần.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...