Khi sóng ánh sáng truyền từ một môi trường này sang một môi trường khác thì

A.

tần số không đổi nhưng bước sóng thay đổi.

B.

bước sóng không đổi nhưng tần số thay đổi.

C.

cả tần số và bước sóng đều không thay đổi.

D.

cả tần số và bước sóng đều thay đổi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

tần số không đổi nhưng bước sóng thay đổi.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...