Khí sau đây có thể được làm khô bằng H2SO4 đặc :

A. HBr.
B. HCl.
C. HI.
D. Cả A, B và
E.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...