Khí quyển là

A.

khoảng không bao quanh Trái Đất 

B.

lớp không khí bao quanh Trái Đất, thường xuyên chịu ảnh hưởng của vũ trụ, trước hết là mặt trời  

C.

quyển chứa tồn bộ chất khí trên Trái Đất 

D.

lớp không khí nằm trên bề mặt Trái Đất đến độ cao khoảng 500km 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

lớp không khí bao quanh Trái Đất, thường xuyên chịu ảnh hưởng của vũ trụ, trước hết là mặt trời  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...