Khi quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền, người ta thống kê được số cá thể có kiểu hình lặn do gen a qui định chiếm 6,25%. Tỉ lệ của kiểu gen Aa là:

A.

37,5%.

B.

12,5%.

C.

18,75%.

D.

50%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

37,5%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...