Khi phát hiện ra anh A đã sáng chế ra máy bọc đậu lạc, ông C là chủ tịch xã nói để ông đi đăng ký quyền sở hữu công nghiệp, nhưng khi đăng ký ông đã đăng ký quyền sở hữu là của mình, hành vi của ông chủ tịch xã đã vi phạm quyền nào sau đây?

A. Quyền sáng tạo.
B. Quyền sở hữu công nghiệp.
C.Quyền tác phẩm.
D. Quyền nghiên cứu khoa học
Đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...