Khi nuôi không liên tục quần thể vi khuẩn, vi khuẩn thích nghi với môi trường, số lượng tế bào trong quần thể chưa tăng xảy ra ở pha nào?

A.

Pha tiềm phát.

B.

Pha luỹ thừa.

C.

Pha cân bằng.

D.

Pha suy vong.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...