Khi nuôi không liên tục quần thể vi khuẩn, vi khuẩn thích nghi với môi trường, số lượng tế bào trong quần thể chưa tăng xảy ra ở pha nào?

A.

Pha tiềm phát.

B.

Pha luỹ thừa.

C.

Pha cân bằng.

D.

Pha suy vong.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Pha tiềm phát.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...