Khi nuôi một loại virus trong một dưỡng chất đặc biệt sau một khoảng thời gian, người ta nhận thấy số lượng virus có thể được ước lượng theo công thức img1, trong đó img2 là số lượng virus (đơn vị “con”) được nuôi tại thời điểm ban đầu; img3 là hệ số đặc trưng của dưỡng chất đã sử dụng để nuôi virus; img4 là khoảng thời gian nuôi virus (tính bằng phút). Biết rằng sau 2 phút, từ một lượng virus nhất định đã sinh sôi thành đàn 112 con, và sau 5 phút ta có tổng cộng 7168 con virus. Hỏi sau 10 phút nuôi trong dưỡng chất này, tổng số virus có được là bao nhiêu?  

A.

 img1 con.

B.

 img1 con.

C.

 img1 con.

D.

 img1 con.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Theo công thức img1 ta có: img2. Vậy sau 10 phút, tổng số virus có được là suy ra img3 con.

VẬY ĐÁP ÁN LÀ A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...