Khi nói về tia β, phát biểu nào sau đây là sai?         

A.

A: Tia β phóng ra từ hạt nhân với tốc độ bằng 2.107 m/s

B.

B: Khi đi qua điện trường giữa hai bản tụ điện, tia β+ bị lệch về phía bản âm của tụ điện

C.

C: Khi đi trong không khí, tia β làm ion hóa không khí và mất dần năng lượng

D.

D: Trong phóng xạ β, có sự bảo toàn điện tích nên số proton không được bảo toàn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...