Khi nói về thuyết phôtôn ánh sáng (thuyết lượng tử ánh sáng), phát biểu nào sau đây là sai?

A.

Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f xác định thì các phôtôn ứng với ánh sáng đó đều có năng lượng như nhau.

B.

Bước sóng của ánh sáng càng lớn thì năng lượng phôtôn ứng với ánh sáng đó càng nhỏ.

C.

Trong chân không, vận tốc của phôtôn luôn nhỏ hơn vận tốc ánh sáng.

D.

Tần số ánh sáng càng lớn thì năng lượng của phôtôn ứng với ánh sáng đó càng lớn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Trong chân không, vận tốc của phôtôn luôn nhỏ hơn vận tốc ánh sáng.

Câu này sai vì trong chân không, vận tốc của phôtôn luôn bằng vận tốc ánh sáng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...