Khi nói về quá trình sinh sản ở thực vật hạt kín, một học sinh đưa ra các phát biểu sau đây: (1). Sự thụ phấn xảy ra do tác động của gió, côn trùng hay các loài động vật khác khiến hạt phấn đính vào đầu nhụy. (2). Để xảy ra quá trình thụ tinh, nhất định phải xảy ra quá trình thụ phấn. (3). Sau khi trải qua thụ phấn, nhân hạt phấn tiến hành giảm phân tạo ra 2 tinh tử có vật chất di truyền giống nhau. (4). Dùng auxin ngoại sinh có thể kích thích quá trình hình thành quả không hạt. Có bao nhiêu phát biểu không chính xác?

A. 4
B. 2
C. 3
D. 1
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải: (1). Sự thụ phấn xảy ra do tác động của gió, côn trùng hay các loài động vật khác khiến hạt phấn đính vào đầu nhụy. đúng (2). Để xảy ra quá trình thụ tinh, nhất định phải xảy ra quá trình thụ phấn. đúng (3). Sau khi trải qua thụ phấn, nhân hạt phấn tiến hành giảm phân tạo ra 2 tinh tử có vật chất di truyền giống nhau. sai. (4). Dùng auxin ngoại sinh có thể kích thích quá trình hình thành quả không hạt. đúng

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...