Khi nói về dao động tắt dần, phát biểu nào sau đây là sai?         

A.

Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian.

B.

Dao động tắt dần có cơ năng giảm dần theo thời gian.

C.

Dao động tắt dần luôn có hại.

D.

Nguyên nhân gây ra dao động tắt dần là do lực cản của môi trường.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Dao động tắt dần có lúc có lợi, có lúc có hại VD: Dao động tắt dần có lợi ứng dụng trong giảm sóc xe máy.  

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...