Khi nói về dao động điều hòa của một vật, phát biểu nào sau đây sai?        

A.

 Vecto vận tốc và vecto gia tốc của vật luôn ngược chiều nhau.

B.

Chuyển động của vật từ vị trí cân bằng ra vị trí biên là chuyển động chậm dần.

C.

Lực kéo về luôn hướng về vị trí cân bằng.

D.

Vecto gia tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng và có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

+ Vecto vận tốc và gia tốc cùng chiều khi vật chuyển động từ vị trí biên âm đến vị trí cân bằng, ngược chiều khi vật chuyển động từ vị trí cân bằng ra vị trí biên dương → S sai.

 

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...