Khi nói về dao động cơ tắt dần của một vật, phát biểu nào sau đây đúng?

A.

Vận tốc của vật luôn giảm dần theo thời gian.

B.

Gia tốc của vật luôn giảm dần theo thời gian.

C.

Biên độ của vật giảm dần theo thời gian.

D.

 Vận tốc của vật luôn giảm dần theo thời gian.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian

 

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...