Khi nói về cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực, phát biểu nào sau đây không đúng?  

A.

A. NST kép tại kì giữa nguyên phân bao gồm 2 cromatit dính nhau tại tâm động co xoắn cực đại làm đường kính có thể đạt đươc kích thước 1400nm

B.

B. Đơn vị cấu trúc cơ bản của NST là nucleoxom

C.

C. NST có cấu trúc xoắn qua nhiều cấp độ khác nhau

D.

D. Cấu trúc siêu xoắn tạo ra đường kính của NST khoảng 30nm

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 30nm là đường kính của sợi nhiễm sắc – sợi siêu xoắn có kích thước là 300 nm      

Vậy đáp án đúng là D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...