Khi nói đến tia tử ngoại, điều nào sau đây không đúng?

I. Gây ion hóa các nguyên tử.

II. Có tác dụng kích thích, làm xuất hiện đột biến.

III. Không có khả năng xuyên sâu vào mô.

IV. Thường dùng để xử lí vi sinh vật, bào tử, hạt phấn.

V. Chỉ gây đột biến gen không gây đột biến NST.

Phương án đúng là:

A.

I, V.

B.

I, II và V.   

C.

III, IV,  V.

D.

II, V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

I, V.

I. Gây ion hóa các nguyên tử.

V. Chỉ gây đột biến gen không gây đột biến NST.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...