Khí nitơ tương đối trơ ở nhiệt độ thường là do:

A.

Nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ.

B.

Nguyên tử nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm nitơ

C.

Trong phân tử N2, mỗi nguyên tử nitơ còn một cặp electron chưa tham gia liên kết

D.

Trong phân tử N2 có liên kết 3 rất bền

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Trong phân tử N2 có liên kết 3 rất bền

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...