Khi nhúng từ từ muôi đồng đựng bột Mg cháy sáng vào cốc nước thì có hiện tượng gì xảy ra?

A.

Bột Mg tắt ngay.

B.

Bột Mg tắt dần.

C.

Bột Mg tiếp tục cháy bình thường.

D.

Bột Mg cháy sáng mãnh liệt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Bột Mg cháy sáng mãnh liệt.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...