Khi nhúng từ từ muôi đồng đựng bột Mg cháy sáng vào cốc nước thì có hiện tượng gì xảy ra?

A.

Bột Mg tắt ngay.

B.

Bột Mg tắt dần.

C.

Bột Mg tiếp tục cháy bình thường.

D.

Bột Mg cháy sáng mãnh liệt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Bột Mg cháy sáng mãnh liệt.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...