Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo M về L thì:

A.

Nguyên tử phát một phôton năng lượng ε = EM − EL.

B.

Nguyên tử phát một phôton có tần số f = (EM − El)/h.

C.

Nguyên tử phát một vạch phổ thuộc dãy Balmer.

D.

Nguyên tử phát một phôton năng lượng ε = EM - EL, một phôton có tần số f = (EM - El)/h và một vạch phổ thuộc dãy Balmer.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Nguyên tử phát một phôton năng lượng ε = EM - EL, một phôton có tần số f = (EM - El)/h và một vạch phổ thuộc dãy Balmer.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...