Khi nguyên tử chuyển từ quỹ đạo có năng lượng cao Em về quỹ đạo có năng lượng thấp hơn En thì:

A.

Nó sẽ bức xạ một photon có năng lượng E- En.

B.

Nó sẽ hấp thụ một photon có năng lượng En

C.

Nó sẽ bức xạ một photon có năng lượng Em.

D.

nó sẽ bức xạ một photon có năng lượng Em và hấp thụ một photon có năng lượng En.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...