** Khi nghiên cứu tính trạng hình dạng hạt phấn, người ta thực hiện các phép lai và thu được các kiểu gen sau. Biết rằng tính trạng hạt phấn do 2 gen không alen quy định.

Phép lai 1: Hạt dài x hạt bầu  780 hạt dài : 465 hạt bầu.

Phép lai 2: Hạt dài x hạt dài → 479 hạt dài : 111 hạt bầu.

Phép lai 3: Hạt dài x hạt bu → 256 hạt dài : 89 hạt bu.

Cặp bố mẹ của phép lai 2 có kiểu gen là:

A.

AaBb x Aabb.

B.

AaBb x AaBb.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

AaBb x AaBb.

Tỉ lệ kiểu hình phân tính ở phép lai 2:

479 hạt dài : 111 hạt bầu ≈ 13 : 3 = 16 tổ hợp = 4 x 4.

→ cả 2 cơ thể hạt dài đem lai đều cho 4 loại giao tử và có kiểu gen AaBb.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...