Khi nghiên cứu phả hệ, nếu các cặp bố mẹ đều có kiểu hình khác nhau thì đặc điểm di truyền nào cho phép ta kết luận về tính trạng trội lặn?

A.

Con mang tính trạng giống bố là tính trạng trội.

B.

Con mang tính trạng giống mẹ là tính trạng trội.

C.

Các con mang tính trạng giống nhau, thì đó là tính trạng lặn.

D.

Tính trạng biểu hiện liên tục qua các thế hệ là tính trạng trội.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tính trạng biểu hiện liên tục qua các thế hệ là tính trạng trội.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 5 20 phút có lời giải - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...