Khi một vật hấp thụ ánh sáng phát ra từ một nguồn, thì nhiệt độ của vật sẽ

A.

thấp hơn nhiệt độ của nguồn.

B.

bằng nhiệt độ của nguồn.

C.

cao hơn nhiệt độ của nguồn.

D.

có thể nhận giá trị bất kì.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

thấp hơn nhiệt độ của nguồn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...