Khi một sóng âm truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không đổi:

A.

Vận tốc.

B.

Biên độ.

C.

Tần số.

D.

Bước sóng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tần số.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...