Khi một sóng âm truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không đổi:

A.

Vận tốc.

B.

Biên độ.

C.

Tần số.

D.

Bước sóng.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...