Khi một ống hẹp đường kính D đặt vào một chậu nước, nước trong ống dâng lên 0,5 (cm). Nếu một ống khác cùng chất liệu được đặt vào chậu nước, nước trong ống dâng lên 1 (cm) thì đường kính của ống 2 là:

A.

.

B.

.

C.

.

D.

2D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...