Khi một nguyên tử phát ra phôtôn thì có nghĩa là một trong các êlectron của nó:

A.

Va chạm với một êlectron khác nhau.

B.

Bứt ra khỏi nguyên tố.

C.

Chuyển đến một trạng thái lượng tử có năng lượng thấp hơn.

D.

Chuyển đến trạng thái lượng tử có năng lượng cao hơn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chuyển đến một trạng thái lượng tử có năng lượng thấp hơn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...