Khi một điện tích q di chuyển trong một điện trường từ một điểm A có thế năng tĩnh điện 0,5 (J) đến một điểm B thì lực diện sinh công 1 (J). Thế năng tĩnh điện của q tại B sẽ là

A.

-1,5 (J).

B.

-0,5 (J).

C.

0,5 (J).

D.

1,5 (J).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

-0,5 (J).

A =  −    − A.

Vậy = 0,5 − 1 = -0,5 (J).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...