Khi một chất bị phóng xạ, thì chu kì bán rã của nó:

A.

Giảm.

B.

Không thay đổi.

C.

Tăng.

D.

Tăng, giảm hay không thay đổi đều sai.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Không thay đổi.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...