Khi một chất bị phóng xạ, thì chu kì bán rã của nó:

A.

Giảm.

B.

Không thay đổi.

C.

Tăng.

D.

Tăng, giảm hay không thay đổi đều sai.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...