Khi mắt điều tiết tối đa thì ảnh của điểm cực viễn Cv được tạo ra sẽ ở

A.

tại điểm vàng V.

B.

trước điểm vàng V.

C.

sau điểm vàng V.

D.

không xác định được vì không có ảnh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Trước điểm vàng V.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...