Khi mắt điều tiết tối đa thì ảnh của điểm cực viễn Cv được tạo ra sẽ ở

A.

tại điểm vàng V.

B.

trước điểm vàng V.

C.

sau điểm vàng V.

D.

không xác định được vì không có ảnh.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...