Khí lí tưởng là môi trường vật chất, trong đó các phân tử khí được xem như

A.

những điểm có khối lượng và không tương tác lẫn nhau.

B.

những điểm có khối lượng hút lẫn nhau và có thế tích khác không.

C.

những điểm không có khối lượng.

D.

những đối tượng không tương tác lẫn nhau và có thể tích bằng không.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Những điểm có khối lượng và không tương tác lẫn nhau.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...