Khi làm thí nghiệm với dòng điện xoay chiều, người ta đặt lần lượt cùng một điện áp img1  bốn đoạn mạch RLC mắc nối tiếp khác nhau (mỗi mạch có 3 phần tử là điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C), và có được một số dữ kiện như bảng kết quả dưới đây. Hãy chỉ ra đoạn mạch nào tiêu thụ công suất lớn nhất so với 3 đoạn mạch còn lại ?  

A.

Đoạn mạch 4.

B.

Đoạn mạch 1.  

C.

Đoạn mạch 2.

D.

Đoạn mạch 3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

+ img1 nên tổng trở trong 4 trường hợp là: img2 

+ Công suất trong từng trường hợp: img3  img4 

+ Vậy công suất trong trường hợp 3 lớn nhất  

 

Vậy đáp án đúng D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...