** Khi lai giữa ngô đều thuần chủng, khác nhau về hai cặp gen tương phản, thu được F1 đồng loạt cây cao, quả dài. Cho F1 tự thụ, đời F2 xuất hiện 996 cây cao, quả dài : 495 cây cao, quả ngắn : 503 cây thấp, quả dài. Biết hai cặp alen quy định hai cặp tính trạng trên là Aa, Bb.

Quy luật di truyền nào đã chi phối phép lai trên?

A.

Liên kết gen.

B.

Tương tác gen.

C.

Phân li độc lập.

D.

Hoán vị gen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 Liên kết gen.

P đều thuần chủng khác nhau hai cặp gen. Suy ra F1 dị hợp hai cặp gen (Aa, Bb).

F1 (Aa, Bb) x (Aa, Bb) → F2 phân li kiểu hình tỉ lệ 1 : 2 : 1 = 4 = 2 x 2. Suy ra hai cặp tính trạng di truyền theo quy luật liên kết gen.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...