** Khi lai giữa cặp bố mẹ đều thuần chủng khác nhau về hai cặp gen tương phản, đời F1 đồng loạt xuất hiện cây quả tròn, ngọt. Tiếp tục cho F1 tự  thụ phấn, thu được đời F2 có 4931 cây, gồm 4 kiểu hình, trong  đó có 308 cây quả bầu, chua. Cho biết mỗi gen qui định một tính trạng.

Quy luật di truyền nào chi phối sự phát triển của hai cặp tính trạng trên?

A.

Hoán vị gen.

B.

Tương tác gen.

C.

Phân li độc lập.

D.

Định luật phân li.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...