** Khi khảo sát sự di truyền tính trạng tầm vóc thấp ở người, biểu hiện qua ba thế hệ như sau:

Xác suất cặp bố mẹ II2 và II3 sinh được hai đứa con có tầm vóc thấp là:

A.

37,5%.

B.

75%.

C.

56,25%.

D.

50%. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

56,25%.

= 56,25%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...