** Khi khảo sát sự di truyền tính trạng tầm vóc thấp ở người, biểu hiện qua ba thế hệ như sau:

Xác suất cặp bố mẹ II2 và II3 sinh được một đứa con có tầm vóc cao là:

A.

12,5%.

B.

25%.

C.

75%.

D.

50%. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

25%.

suy ra xác xuất sinh một con có tầm vóc cao (aa) =  =  25%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 5 20 phút có lời giải - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...