Khi hình thành một EU thống nhất sẽ mang lại thuận lợi cho các thành viên là

A.

rút gắn thời gian vận tải.

B.

các hãng bưu chính viễn thông được tự do kinh doanh ở các nước EU.

C.

người lao động và đi học được tự do lựa chọn nơi làm việc và học tập ở những nước khác nhau trong EU.

D.

tất cả các ý trên

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tất cả các ý trên

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...