Khi hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn là 20V, thì cường độ dòng điện qua dây dẫn là 2A. Nếu hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó là 15V, thì cường độ dòng điện qua dây dẫn đó là

A.

A.

B.

A.

C.

1,5 A.

D.

A.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1,5 A.

I1 =

I2 = .2 = 1,5 A.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...