Khi hiđro hóa hoàn toàn một anđehit no, đơn chức, mạch hở thì sản phảm thu được là;

A.

Ancol no, đa chức, mạch hở

B.

Axit no, đơn chức, mạch hở

C.

Ancol no, đơn chức, mạch hở

D.

Xeton no, đơn chức, mach hở

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...