Khí hậu Việt Nam chịu ảnh hưởng của các khối khí hoạt động theo mùa với mấy mùa gió chính?

A.

Một mùa gió chính.

B.

Hai mùa gió chính.

C.

Ba mùa gió chính.

D.

Bốn mùa gió chính.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hai mùa gió chính.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...