Khí hậu của kỉ Pecmi, đại Cổ sinh có đặc điểm:

A.

Đầu kỉ ẩm, cuối kỉ khô và lạnh.

B.

Khí hậu lục địa khô lạnh, duyên hải ẩm ướt.

C.

Biển tiến vào lục địa, khí hậu ấm.

D.

Các đại lục liên kết với nhau. Băng hà, khí hậu khô và lạnh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Các đại lục liên kết với nhau. Băng hà, khí hậu khô và lạnh.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...