Khí hậu ảnh hưởng đến trực tiếp sinh vật thông qua các yếu tố

A.

nhiệt độ

B.

khí áp

C.

độ ẩm không khí 

D.

ánh sáng 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

khí áp

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...