Khí hậu ảnh hưởng đến trực tiếp sinh vật thông qua các yếu tố

A.

nhiệt độ

B.

khí áp

C.

độ ẩm không khí 

D.

ánh sáng 

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...