Khi hạt nhân ở trạng thái bền vững, số nơtron luôn luôn:

A.

Ít hơn prôton.

B.

Ít hơn hay bằng prôton.

C.

Nhiều hơn số prôton.

D.

Nhiều hơn hoặc bằng số prôton.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Nhiều hơn hoặc bằng số prôton.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...