Khi hạt nhân ở trạng thái bền vững, số nơtron luôn luôn:

A.

Ít hơn prôton.

B.

Ít hơn hay bằng prôton.

C.

Nhiều hơn số prôton.

D.

Nhiều hơn hoặc bằng số prôton.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...