Khi ghi biên bản, cần chú ý những gì về lời văn?

A.

Ngắn gọn, trong sáng, chuẩn mực, chỉ có một cách hiểu.

B.

Ngắn gọn, trong sáng, giàu tính biểu cảm.

C.

Cô đọng, súc tích, lời ít, ý nhiều.

D.

Cô đọng, giàu hình ảnh và giàu tính biểu cảm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ngắn gọn, trong sáng, chuẩn mực, chỉ có một cách hiểu.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...