Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử Hiđrô được tính theo công thức  (n = 1, 2, 3,...). Khi êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng n = 3 sang quỹ đạo dừng n = 2 thì nguyên tử Hiđrô phát ra phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng bằng:

A.

0,4861 μm.

B.

0,4102 μm.

C.

0,4350 μm.

D.

0,6576 μm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

0,6576 μm.

Ta có:  = –1,51 eV;  = –3,400 eV. Khi electron trong nguyên tử Hiđro chuyển từ quỹ đạo dừng n = 3 sang quỹ đạo dừng n = 2 thì:     ≈ 6,576.10–7 m = 0,6576 μm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...