Khi dùng cốc thuỷ tinh để nung hoá chất, cần lưu ý điều gì?

A.

Dùng tay cầm trực tiếp vào cốc và nung.

B.

Đặt cốc lên kiềng sắt và nung.

C.

Đặt cốc lên lưới amiăng rồi để lên kiềng sắt và nung.

D.

Nung trực tiếp bằng bếp điện.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đặt cốc lên lưới amiăng rồi để lên kiềng sắt và nung.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...