Khi đun nóng một lượng khí ở thể tích không đổi thì

A.

Áp suất không đổi.

B.

Khối lượng riêng của khí tăng lên.

C.

Số phân tử khí trong một đơn vị thể tích tăng.

D.

Số phân tử khí trong một đơn vị thể tích không đổi.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...