Khi đun nóng một ancol đơn chức no A với H2SO4 đặc ở điều kiện nhiệt độ thích hợp thu được sản phẩm B có tỉ khối hơi so với A là 0,7. Vậy công thức của A là :

A.

C4H7OH.

B.

C3H7OH

C.

C3H5OH

D.

C2H5OH

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

MB<MA    → phản ứng tách nước

→ công thức của A là C3H7OH

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...