Khi đun muối RCOONa với NaOH thu được hiđrocacbon có tên là propan. Tên của R là:

A.

Metyl.

B.

Etyl.

C.

Propyl.

D.

Butyl.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Propyl.

R - COONa + NaOH  Na2CO+ RH

RH là C3H8, R là propyl.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...